X

Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang thuê bao khác Vinaphone

Author: Customer Care 28/10/2015

Với dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi của Vinaphone này, thuê bao có thể yên tâm hoàn toàn khi muốn giữ liên lạc thông suốt mỗi khi bạn gặp sự cố về máy hết PIN, máy điện thoại bị hỏng, đang bận họp, hoặc bạn chỉ muốn nhận cuộc gọi tại máy cố định ở gia đình sau giờ làm việc…. Đặc biệt khách hàng khi đăng ký dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi Vinaphone được miễn hoàn toàn cước phí đăng ký nữa nhé.

Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang thuê bao khác Call Forward

Cách đăng ký dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi Vinaphone – Call Forward:

Thuê bao bấm: **002*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK để kích hoạt dịch vụ chuyển cuộc gọi đến thuê bao khác,

Với nhu cầu riêng cho lần sử dụng, thuê bao chỉ cần bấm phím tương ứng tiện ích trong dịch vụ Call Forward Vinaphone như:

Chuyển tiếp cuộc gọi Vinaphone vô điều kiện đến số thuê bao bấm ngay : **21*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi vô điều kiện, bạn bấm: ##21# OK

– Chuyển tiếp cuộc gọi Vinaphone khi máy bận đến số thuê bao, bấm ngay: **67*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi Vinaphone mỗi khi máy bận: ##67# OK

– Chuyển cuộc gọi Vinaphone mỗi khi không trả lời đến số thuê bao : **61*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi thuê bao không trả lời: ##61# OK

– Chuyển cuộc gọi Vinaphone khi ngoài vùng phủ sóng đến số thuê bao : **62*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi Vinaphone khi ngoài vùng phủ sóng: ##62# OK

– Kích hoạt tất cả các dịch vụ chuyển cuộc gọi Vinaphone đến số thuê bao : **002*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

– Kích hoạt tất cả các dịch vụ chuyển cuộc gọi Vinaphone có điều kiện đến số thuê bao : **004*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

Nguyên tắc tính cước của dịch vụ Chuyển cuộc gọi Vinaphone:

Khi thuê bao A thực hiện cuộc gọi đến thuê bao B chuyển tiếp cuộc gọi Vinaphone sang thuê bao C thì thuê bao A sẽ trả cước phí từ A đến B và thuê bao B sẽ trả cước phí từ B đến C.

a. Nếu thuê bao B là thuê bao VinaPhone trả sau thì:

+ Được miễn phí cước chuyển cuộc gọi nếu thuê bao C là thuê bao nội mạng VinaPhone;

+ Nếu thuê bao C là thuê bao mạng khác, thuê bao B sẽ bị tính cước theo quy định hiện hành như đối với cuộc gọi thông thường.

b. Nếu thuê bao B là thuê bao VinaPhone trả trước thì:

+ Thuê bao B được giảm 50% mức cước di động trả trước VinaPhone tương ứng hiện hành khi thuê bao C là thuê bao nội mạng VinaPhone.

+ Nếu thuê bao C là thuê bao mạng khác, thuê bao B sẽ bị tính cước theo quy định hiện hành như đối với cuộc gọi thông thường.

Cước phí đăng ký dịch vụ thông qua đầu số 8069 là 1.000đ/tin nhắn. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vinaphone.

Banner dang ky 3g Vinaphone

Số đẹp trả trước 088