Cách tạo ký tự đặc biệt đẹp trên Facebook từ máy tính

Sau đây, Vinaphone sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra những kí tự cơ bản dành cho Facebook.  Đối với các bạn sử dụng máy tính để bàn, để tạo ra kí tự đặc biệt trên Facebook thì chỉ cần giữ nguyên phím “Alt” trái và ấn vào lần lượt phần số trong ô số numlock ở bên phải của keyboard để tạo ra được ký tự như mong muốn nhé.

Cách tạo ký tự đặc biệt đẹp trên Facebook từ máy tính

Cách tạo ký tự đặc biệt trên Facebook từ máy tính:

Laptop: Ấn Fn + ALT + Số

Máy tính bàn: Ấn ALT +  Số với các số theo hướng dẫn sau

☺ : 1

☻ : 2

♥ : 3

♦ : 4

♣ : 5

♠ : 6

• : 7

◘ : 8

○ : 9

◙ : 10

♂ : 11

♀ : 12

♪ : 13

♫ : 14

☼ : 15

► : 16

◄ : 17

▲ : 30

▼ : 31

↕ : 18

‼ : 19

¶ : 20

§ : 21

▬ : 22

↨ : 23

↑ : 24

↓ : 25

→ : 26

← : 27

∟ : 28

↔ : 29

! : 33

” : 34

$ : 36

╬ : 8142

° : 1456

∞ : 7148

€ : 9856

• : 6549

╚ : 9416

╗ : 187

ƒ : 7583

▄ : 8156

■ : 18942

ß : 49631

¯ : 943

¥ : 165

♀ : 4108

♪ : 4109

≥ : 4110

↕ : 4114

☼ : 4111

þ : 9726

Ç : 9415

₧ : 84126

Θ : 72169

╞ : 57286

╦ : 86731

¿ : 52648

∟ : 36892

Γ : 8162

¢ : 5794

ë : 81643

Ω : 48106

÷ : 72438

∩ : 72943

╓ : 8150

╜ : 2749

╨ : 49360

║ : 59834

╟ : 2759

ª : 75942

Æ : 61842

å : 9606

Å : 399

ï : 30859

σ : 2789

▒ : 5297

▓ : 5298

Ä : 9614

φ : 82157

Φ : 8424

¹ : 185

æ : 9361

┬ : 7362

┴ : 7361

± : 5105

├ : 18627

™ : 153

¥ : 157

ƒ : 159

¼ : 172

½ : 171

│ : 179

║ : 186

─ : 196

≍ : 247

§ : 21

« : 174

» : 175

¯ : 687

¿ : 168

≡ : 2544

╨ : 208

‼ : 4115

¶ : 4116

Hoặc đơn giản là Copy những biểu tượng mình thích để thể hiện những điều bạn mong muốn nhé:

❤❥ ♡ ♥ ❀ ✿ offs ɞ ♪ ♫ ❁ ✾ ✽ ❃ ❋ ♩ ♬ ♭ ♯ ★ ✩ ✮ ✯ ✰ ☆ ⋆ ♮ ╰ ☆ ۞ ╮✡ ❇❈ ❅ ❄❆☯ ✡☨ ✞ ✝☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ✌☮ ♥ ♦ ♣ ♠ ♤ ♧ ♡ ♢ ♚ ♛ ♔ ♕ ♜ ♝ ♞ ♟ ♖ ♗ ♘ ♙☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✞ ✝ ✠☾ ☽ ☼ ☂ ☃ ㋛ ✓☚ ☛ ☜ ㋡ ☞ ☟ ✍ ✎ ✐ ✑ ⌨ ✄ ✆ ☏ ☠♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓☀ ☁☝✉✏✒✂☎⌛ ⌚ ✈♨

Chúc các bạn thành công nhé!

Banner dang ky 3g Vinaphone

Số đẹp trả trước 088

Số đẹp trả sau 091