X

Hỗ trợ khách hàng

Cách nạp tiền sim 3G trên Samsung Galaxy Tab

Cách nạp tiền sim 3G trên Samsung Galaxy Tab

By Customer Care 22/10/2015
Cách hủy dịch vụ Sức khỏe thịnh vượng 1380 Vinaphone

Cách hủy dịch vụ Sức khỏe thịnh vượng 1380 Vinaphone

By Customer Care 22/10/2015
Nên đăng ký Max hay Max100 Vinaphone?

Nên đăng ký Max hay Max100 Vinaphone?

By Customer Care 21/10/2015
Hòa mạng gói cước Smart 199 Vinaphone ưu đãi lớn

Hòa mạng gói cước Smart 199 Vinaphone ưu đãi lớn

By Customer Care 14/10/2015
Thông tin dịch vụ chuyển vùng quốc tế Vinaphone cần biết

Thông tin dịch vụ chuyển vùng quốc tế Vinaphone cần biết

By Customer Care 13/10/2015
Cách đăng ký thêm 3G gói X100 Vinaphone

Cách đăng ký thêm 3G gói X100 Vinaphone

By Customer Care 10/10/2015
Cách hủy dịch vụ Ẩn số vàng Vinaphone 1592

Cách hủy dịch vụ Ẩn số vàng Vinaphone 1592

By Customer Care 09/10/2015
Cước phí đăng ký dịch vụ SMS nhóm Vinaphone

Cước phí đăng ký dịch vụ SMS nhóm Vinaphone

By Customer Care 08/10/2015
Kiểm tra số phút gọi miễn phí cho Vinaphone trả sau

Kiểm tra số phút gọi miễn phí cho Vinaphone trả sau

By Customer Care 06/10/2015
Ưu đãi hòa mạng sim Sinh viên Vinaphone 2015

Ưu đãi hòa mạng sim Sinh viên Vinaphone 2015

By Customer Care 05/10/2015

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088