X

Các gói cước 3G Mobifone

Gói M120 Mobifone

 • Giá cước: 120.000₫
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV M120 gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói MIU Mobifone

 • Giá cước: 70.000₫
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói MIU90 Mobifone

 • Giá cước: 90.000₫
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói M25 Mobifone

 • Giá cước: 25.000₫
 • Data tốc độ cao: 150 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV M25 gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói M10 Mobifone

 • Giá cước: 10.000₫
 • Data tốc độ cao: 50 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV M10 gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói BMIU Mobifone

 • Giá cước: 200.000₫
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV BMIU gửi 9084
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Fast Connect

Gói F70 Mobifone

 • Giá cước: 70.000₫
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9,77đ/50KB
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV F70 gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói F90 Mobifone

 • Giá cước: 90.000₫
 • Data tốc độ cao: 9 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV F90 gửi 9084
Đăng ký ngay

Gói F120 Mobifone

 • Giá cước: 120.000₫
 • Data tốc độ cao: 12 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9,77đ/50KB
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV F120 gửi 9084
Đăng ký ngay
Đăng ký 3G Mobifone