Lịch khuyến mãi nạp thẻ Vinaphone 2018 Lịch khuyến mãi nạp thẻ Vinaphone 2018
X

Lịch khuyến mãi nạp thẻ Vinaphone 2018

Vinaphone khuyến mãi thứ 3 vui vẻ tặng 50% giá trị thẻ nạp

Vinaphone khuyến mãi thứ 3 vui vẻ tặng 50% thẻ nạp ngày 13/2/2018

By Nguyen T Lien 06/02/2018
Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 30/03/2017

Khuyến mãi 50% Vinaphone duy nhất ngày 19/1/2018

By Huu Trung 18/01/2018

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088