X

Các gói cước 3G Viettel

Gói Mimax Viettel

 • Giá cước: 70.000₫
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: MIMAX gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Mimax500

 • Giá cước: 500.000₫
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: MIMAX500 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Dmax200 Viettel

 • Giá cước: 200.000₫
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DMAX200 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói DMAX Viettel

 • Giá cước: 120.000₫
 • Data tốc độ cao: 1,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DMAX gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Mimax90 Viettel

 • Giá cước: 90.000₫
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: MIMAX90 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Mimax1.5 Viettel

 • Giá cước: 70.000₫
 • Data tốc độ cao: 1.5
 • Cước vượt lưu lượng: 0
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: MIMAX1.5 gửi 191
Đăng ký ngay

Các gói cước Dcom 3G

Gói D70 Viettel

 • Giá cước: 70.000₫
 • Data tốc độ cao: 5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9.76đ/50kB
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: D70 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói D120 Viettel

 • Giá cước: 120.000₫
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9,76đ/50kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: D120 gửi 191
Đăng ký ngay