X

148 lệnh CMD cơ bản hay dùng trên Windows 7, 8, 8.1, 10

Author: Customer Care 14/07/2015

Không phải tất cả chức năng trong windows mà người dùng cũng có thể dùng được giao diện trực quan để mở, hoặc mở được chức năng mong muốn thì cũng khá phức tạp. Với việc gõ lệnh CMD, người dùng chỉ cần nhập và đợi khoảng vài giây xử lý xong sẽ cho ra ngay kết quả. Trong windows cũng rất nhiều các lệnh Run khác nhau cần thiết trong nhiều trường hợp. Trong bài viết hôm nay, Vinaphone 3G sẽ tổng hợp tất cả 148 lệnh Run phổ biến nhất các bạn có thể tham khảo ngay nhé.

148 lệnh CMD cơ bản hay dùng trên Windows 7, 8, 8.1, 10

Lưu ý: có một số lệnh cần phải viết hoa theo như bảng dưới. Tất cả các lệnh CMD trong Winows này đều có thể nhập vào hộp thoại Run (phím tắt: windows + R) trong nút Start windows 7 và hộp thoại tìm kiếm trên windows 8 trở lên. Nhưng lệnh có chứa dấu * thì phải thực hiện trong hộp thoại Run. Hầu hết các lệnh này đều có thể tương thích với hệ điều hành windows 7 8 8.1 và mới nhất là Windows 10.

Bảng 148 lệnh CMD cơ bản hay dùng trên Windows 7, 8, 8.1, 10:

STT Lệnh CMD Chức năng của lệnh
1 winver Xem thông tin về windows
2 devicepairingwizard Thêm 1 thiết bị Device
3 hdwwiz Thêm Hardware Wizard
4 netplwiz Thiết lập thông tin tài khoản Windows
5 azman Quản lý Authorization Manager
6 sdclt Backup resoter Restore
7 fsquirt Chuyển file Bluetooth
8 calc Máy tính Calculator
9 certmgr Quản lý Certificates
10 systempropertiesperformance Thay đổi các thiết lập hiển thị của windows
11 systempropertiesdataexecutionprevention Change Data Execution Prevention Settings
12 printui Thay đổi thiết lập máy in
13 charmap Character Map
14 cttune ClearType Tuner
15 colorcpl Quản lý màu sắc
16 cmd Cửa sổ dòng lệnh CMD
17 comexp Component Services
18 dcomcnfg Component Services
19 compmgmt Computer Management
20 compmgmtlauncher Computer Management
21 netproj Connect to a Network Projector
22 displayswitch Connect to a Projector
23 control Control Panel
24 shrpubw Create A Shared Folder Wizard
25 recdisc Create a System Repair Disc
26 credwiz Credential Backup and Restore Wizard
27 systempropertiesdataexecutionprevention Data Execution Prevention
28 locationnotifications Default Location
29 devmgmt Device Manager
30 devicepairingwizard Device Pairing Wizard
31 msdt Diagnostics Troubleshooting Wizard
32 tabcal Digitizer Calibration Tool
33 dxdiag DirectX Diagnostic Tool
34 cleanmgr Disk Cleanup
35 dfrgui Disk Defragmenter
36 diskmgmt Disk Management
37 dpiscaling Display
38 dccw Display Color Calibration
39 displayswitch Display Switch
40 dpapimig DPAPI Key Migration Wizard
41 verifier Driver Verifier Manager
42 utilman Ease of Access Center
43 rekeywiz Encrypting File System Wizard
44 eventvwr Event Viewer
45 fxscover Fax Cover Page Editor
46 sigverif File Signature Verification
47 gettingstarted Getting Started
48 iexpress IExpress Wizard
49 wabmig* Import to Windows Contacts
50 iscsicpl iSCSI Initiator Configuration Tool
51 iscsicpl iSCSI Initiator Properties
52 lpksetup Language Pack Installer
53 gpedit Local Group Policy Editor
54 secpol Local Security Policy
55 lusrmgr Local Users and Groups
56 locationnotifications Location Activity
57 magnify Magnifier
58 mrt Malicious Software Removal Tool
59 rekeywiz Manage Your File Encryption Certificates
60 mip* Math Input Panel
61 mmc Microsoft Management Console
62 msdt Microsoft Support Diagnostic Tool
63 napclcfg NAP Client Configuration
64 narrator Narrator
65 wiaacmgr New Scan Wizard
66 notepad Mở Notepad
67 odbcad32 ODBC Data Source Administrator
68 odbcconf ODBC Driver Configuration
69 osk On-Screen Keyboard
70 mspaint Paint
71 perfmon Performance Monitor
72 systempropertiesperformance Performance Options
73 dialer Phone Dialer
74 presentationsettings Presentation Settings
75 printmanagement Print Management
76 printbrmui Printer Migration
77 printui Printer User Interface
78 eudcedit Private Character Editor
79 psr Problem Steps Recorder
80 dpapimig Protected Content Migration
81 regedit Registry Editor
82 rasphone Remote Access Phonebook
83 mstsc Remote Desktop Connection
84 resmon Resource Monitor
85 rsop Resultant Set of Policy
86 syskey Securing the Windows Account Database
87 services Services
88 computerdefaults Set Program Access and Computer Defaults
89 shrpubw Share Creation Wizard
90 fsmgmt Shared Folders
91 snippingtool Snipping Tool
92 soundrecorder Sound Recorder
93 cliconfg SQL Server Client Network Utility
94 stikynot Sticky Notes
95 credwiz Stored User Names and Passwords
96 mobsync Sync Center
97 msconfig System Configuration
98 sysedit (This command doesn’t work in the 64-bit version of Windows.) System Configuration Editor
99 msinfo32 System Information
100 systempropertiesadvanced System Properties (Advanced Tab)
101 systempropertiescomputername System Properties (Computer Name Tab)
102 systempropertieshardware System Properties (Hardware Tab)
103 systempropertiesremote System Properties (Remote Tab)
104 systempropertiesprotection System Properties (System Protection Tab)
105 rstrui System Restore
106 tabtip* Tablet PC Input Panel
107 taskmgr Task Manager
108 taskschd Task Scheduler
109 tpm Trusted Platform Module (TPM) Management
110 useraccountcontrolsettings User Account Control Settings
111 utilman Utility Manager
112 winver Version Reporter Applet
113 sndvol Volume Mixer
114 slui Windows Activation Client
115 windowsanytimeupgraderesults Windows Anytime Upgrade Results
116 wab* Windows Contacts
117 isoburn Windows Disc Image Burning Tool
118 dvdmaker* Windows DVD Maker
119 migwiz* Windows Easy Transfer
120 explorer Windows Explorer
121 wfs Windows Fax and Scan
122 optionalfeatures Windows Features
123 wf Windows Firewall with Advanced Security
124 winhlp32 Windows Help and Support
125 journal* Windows Journal
126 wmplayer* Windows Media Player
127 mdsched Windows Memory Diagnostic Scheduler
128 mblctr Windows Mobility Center
129 wiaacmgr Windows Picture Acquisition Wizard
130 powershell* Windows PowerShell
131 powershell_ise* Windows PowerShell ISE
132 msra Windows Remote Assistance
133 recdisc Windows Repair Disc
134 wscript Windows Script Host
135 wuapp Windows Update
136 wusa Windows Update Standalone Installer
137 wmimgmt WMI Management
138 wbemtest WMI Tester
139 write Mở WordPad
140 xpsrchvw Mở XPS Viewer
141 desk.cpl Truy cập vào trang Screen Resolution
142 main.cpl Truy cập vào Mouse properties
143 wscui.cpl Truy cập vào Windows Action Center
144 ncpa.cpl Truy cập vào Network Adapters
145 powercfg.cpl Truy cập vào Power Option
146 appwiz.cpl Truy cập vào Programs and Features Window
147 sysdm.cpl Access the System Properties
148 firewall.cpl Truy cập vào Windows Firewall

Chúc các bạn có những kiến thức thật bổ ích vớ thủ thuật nho nhỏ này nhé

Thông tin
Tác giả
Customer Care
Ngày đăng bài
Tiêu đề
148 lệnh CMD cơ bản hay dùng trên Windows 7, 8, 8.1, 10
Đánh giá
5

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088