X

3G Ezcom

Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iphone 7

Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iphone 7

By Huu Trung 08/09/2016
Đăng ký gói Dmax300 mạng Vinaphone

Đăng ký gói Dmax300 Vinaphone nhận 30GB truy cập mạng

By Huu Trung 12/07/2016
Đăng ký gói Dmax200 mạng Vinaphone

Đăng ký gói Dmax200 Vinaphone 20Gb data cho Ezcom

By Huu Trung 06/07/2016
Gói cước Dmax1 mạng Vinaphone

Đăng ký gói cước Dmax100 Vinaphone trọn gói 9Gb

By Huu Trung 06/07/2016

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088