Cách đăng ký gọi Vinaphone miễn phí 20 phút đầu tiên Cách đăng ký gọi Vinaphone miễn phí 20 phút đầu tiên
X

Cách đăng ký gọi Vinaphone miễn phí 20 phút đầu tiên

đăng ký gói V55K Vinaphone

Cách đăng ký gói cước V55K mạng Vinaphone gọi thoại thả ga không lo về giá

By Nguyen T Lien 04/11/2020

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088