Cách đăng ký sim Vinaphone chính chủ online Cách đăng ký sim Vinaphone chính chủ online
X

Cách đăng ký sim Vinaphone chính chủ online

Cách kiểm tra sim vinaphone đã đủ ảnh chân dung theo quy định chưa

Cách kiểm tra sim vinaphone của mình đã cập nhật ảnh chân dung theo quy định chưa?

By Nguyen T Lien 08/06/2018
Hướng dẫn cách đăng ký sim Vinaphone chính chủ

Hướng dẫn cách đăng ký sim Vinaphone thông tin chính chủ theo nghị định 49

By Huu Trung 01/06/2018
Hướng dẫn cập nhật thông tin chính chủ qua ứng dụng My Vinaphone

Hướng dẫn cập nhật thông tin chính chủ qua ứng dụng My Vinaphone theo nghị định 49

By Nguyen T Lien 23/04/2018

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088