Cách tính cước khi dùng gói YT và 3G/4G Vina đồng thời? Cách tính cước khi dùng gói YT và 3G/4G Vina đồng thời?
X

Cách tính cước khi dùng gói YT và 3G/4G Vina đồng thời?

Quy định trừ data truy cập Youtube khi sử dùng đồng thời gói Youtube và gói 3G/4G Vinaphone

Thứ tự trừ dung lượng gói Youtube Vina khi đăng ký cùng gói 3G/4G

By Nguyen T Lien 14/11/2017

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088