Đăng ký 3G Viettel 1 ngày Đăng ký 3G Viettel 1 ngày
X

Đăng ký 3G Viettel 1 ngày

Đăng ký 3G theo ngày gói MT7 Viettel

Đăng ký 3G theo ngày gói MT7 Viettel 7000đ 1,2GB

By Huu Trung 26/04/2016
Đăng ký gói MT5 Viettel

Đăng ký gói MT5 Viettel 5000đ/ngày 1GB data miễn phí

By Customer Care 10/08/2015
Đăng ký 3G gói Mi3 Viettel 1GB

Đăng ký 3G gói Mi3 Viettel 1GB/ngày miễn phí

By Customer Care 15/06/2015