Đăng ký gọi ngoại mạng Vinaphone Đăng ký gọi ngoại mạng Vinaphone
X

Đăng ký gọi ngoại mạng Vinaphone

Các gói cước thoại và SMS Vinaphone

Các gói cước gọi nội mạng và nhắn tin nội mạng Vinaphone 2020

By Thu Trang 21/05/2017
Đăng ký gọi ngoại mạng gói TN20 Vinaphone

Đăng ký gọi ngoại mạng gói TN20 Vinaphone

By Customer Care 15/04/2016

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088