Đăng ký nhắn tin nội mạng Viettel Đăng ký nhắn tin nội mạng Viettel
X

Đăng ký nhắn tin nội mạng Viettel

Gói cước SMS400 Viettel 2500đ với 400 tin nhắn

Gói cước SMS400 Viettel 2500đ với 400 tin nhắn nội mạng

By Customer Care 21/06/2015
Dang ky SMS100 Viettel

Đăng ký gói SMS100 Viettel 100 tin nhắn nội mạng chỉ 3k

By Customer Care 21/06/2015