Jailbreak iOS Jailbreak iOS
X

Jailbreak iOS

Hướng dẫn jailbreak iOS 9.1

Hướng dẫn cách jailbreak iOS 9.1 thành công

By Huu Trung 17/03/2016
Xóa Jailbreak iOS8.4

Hướng dẫn cách xóa Jailbreak iOS 8.4 không cần máy tính

By Customer Care 23/07/2015
Hướng dẫn Jailbreak iOS 8.4

Hướng dẫn Jailbreak iOS 8.4 sử dụng công cụ TaiG 2.2

By Customer Care 09/07/2015
Cách tải về, cài đặt và sử dụng TaiG V2.1.2 để Jailbreak iOS 8.3

Cách tải về, cài đặt và sử dụng TaiG V2.1.2 để Jailbreak iOS 8.3

By Customer Care 29/06/2015
Bản cập nhật TaiG 2.1.2 để Jailbreak iOS 8.1.2, 8.2, 8.3

Bản cập nhật TaiG 2.1.2 để Jailbreak iOS 8.1.2, 8.2, 8.3

By Customer Care 29/06/2015
Cách Jailbreak iOS 8.1.3 – 8.3 cho All Device bằng tools TaiG

Cách Jailbreak iOS 8.1.3 – 8.3 cho All Device bằng tools TaiG

By Customer Care 25/06/2015

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088