Jailbreak iOS 8.4 Jailbreak iOS 8.4
X

Jailbreak iOS 8.4

Cách Jailbreak iOS 8.4 bằng Mac OS X

Cách Jailbreak iOS 8.4 bằng Mac OS X

By Customer Care 17/07/2015
Tải TaiG v2.3.0 cho iOS 8.4

Tải TaiG v2.3.0 cho iOS 8.4 đã Jailbreak, kèm theo Cydia 1.1.19

By Customer Care 09/07/2015
Hướng dẫn Jailbreak iOS 8.4

Hướng dẫn Jailbreak iOS 8.4 sử dụng công cụ TaiG 2.2

By Customer Care 09/07/2015

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088