Khuyến mãi 50% Viettel tháng 10/2015 Khuyến mãi 50% Viettel tháng 10/2015
X

Khuyến mãi 50% Viettel tháng 10/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 30, 31/10

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 30, 31/10

By Customer Care 29/10/2015
Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 22, 23/10/2015

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 22, 23/10/2015

By Customer Care 23/10/2015
Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 16, 17/10

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 16, 17/10

By Customer Care 14/10/2015