Khuyến mãi 50% Viettel tháng 4/2016 Khuyến mãi 50% Viettel tháng 4/2016
X

Khuyến mãi 50% Viettel tháng 4/2016

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 30/4/2016

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 30/4/2016

By Customer Care 30/04/2016
Viettel khuyến mãi nạp thẻ 50% duy nhất ngày 27/4

Viettel khuyến mãi nạp thẻ 50% duy nhất ngày 27/4

By Customer Care 27/04/2016
Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 21/4

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 21/4/2016

By Huu Trung 20/04/2016
khuyến mãi Viettel tặng 100% thẻ nạp data từ 2 - 28/4

Khuyến mãi Viettel tặng 100% thẻ nạp data từ 2 – 28/4

By Huu Trung 04/04/2016
Viettel khuyến mãi 50% ngày 31/3 trên toàn quốc

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 31/3 toàn quốc

By Huu Trung 29/03/2016
Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 28/3/2016

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 28/3/2016

By Customer Care 28/03/2016
Viettel khuyến mãi 100% ngày 25/3

Viettel khuyến mãi 100% nạp thẻ duy nhất ngày 25/3/2016

By Huu Trung 25/03/2016
Viettel khuyến mãi nạp thẻ 50% ngày 21/3/2016

Viettel khuyến mãi nạp thẻ 50% ngày 21/3/2016

By Huu Trung 21/03/2016