Khuyến mãi 50% Viettel tháng 6/2015 Khuyến mãi 50% Viettel tháng 6/2015
X

Khuyến mãi 50% Viettel tháng 6/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 16/6/2016

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 16/6/2016

By Huu Trung 13/06/2016
Viettel khuyến mãi 50% ngày 27/06

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 27/6 và 29/6

By Customer Care 24/06/2015
Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 10,11/06/2015

Viettel khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 10,11/06/2015

By Customer Care 10/06/2015