Khuyến mãi 50% Viettel tháng 7/2015 Khuyến mãi 50% Viettel tháng 7/2015
X

Khuyến mãi 50% Viettel tháng 7/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 1/8/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 1/8/2015

By Customer Care 29/07/2015
Khuyến mãi 50% thẻ nạp Viettel ngày 29/7/2015

Khuyến mãi 50% thẻ nạp Viettel ngày 29/7/2015

By Customer Care 28/07/2015
Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 10/7, 11/7

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 10/7, 11/7

By Customer Care 09/07/2015