Khuyến mãi 50% Viettel tháng 8 Khuyến mãi 50% Viettel tháng 8
X

Khuyến mãi 50% Viettel tháng 8

Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 31/8/2016

Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày duy nhất 31/8/2016

By Huu Trung 30/08/2016
Khuyến mãi thẻ nạp Viettel ngày 17/8/2016

Khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp Viettel ngày 17/8/2016

By Huu Trung 17/08/2016
Viettel khuyến mãi thẻ nạp 100% từ ngày 3/8 đến 7/8/2016

Viettel khuyến mãi 100% từ ngày 3/8 đến 7/8/2016

By Huu Trung 05/08/2016
Khuyến mãi 50% Viettel 2 ngày liên tiếp từ 31/7-1/8/2016

Khuyến mãi 50% Viettel 2 ngày liên tiếp từ 31/7-1/8/2016

By Huu Trung 30/07/2016