Khuyến mãi 50% Viettel tháng 9/2015 Khuyến mãi 50% Viettel tháng 9/2015
X

Khuyến mãi 50% Viettel tháng 9/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 29, 30/09

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 29, 30/09

By Customer Care 27/09/2015
Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 8 và 9/9/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 8 và 9/9/2015

By Customer Care 07/09/2015