Khuyến mãi 50% VinaPhone tháng 9/2016 Khuyến mãi 50% VinaPhone tháng 9/2016
X

Khuyến mãi 50% VinaPhone tháng 9/2016

Khuyến mãi cục bộ Vinaphone ngày 20/9/2016

Khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp Vinaphone ngày 20/9/2016

By Huu Trung 17/09/2016
Vinaphone khuyến mãi thẻ nạp khi đăng ký data Big70 TRONG NÀY 1/9/2016

Vinaphone khuyến mãi 70% thẻ nạp ngày 1/9, 2/9/2016

By Huu Trung 01/09/2016

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088