Khuyến mãi cục bộ Vinaphone Khuyến mãi cục bộ Vinaphone
X

Khuyến mãi cục bộ Vinaphone

Vinaphone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 14/8/2020

Vinaphone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 14/8/2020

By Lê Nguyệt 13/08/2020
Vinaphone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp cục bộ ngày 5/5/2020

Vinaphone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp cục bộ ngày 21/7/2020

By Hà Uyên 20/07/2020

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088