Khuyến mãi EzPay VinaPhone Khuyến mãi EzPay VinaPhone
X

Khuyến mãi EzPay VinaPhone

Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp EZpay

Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp EZpay ngày 19/12/2018 toàn quốc

By Nguyen T Lien 18/12/2018
Khuyến mãi Vinaphone tặng 50% thẻ nạp qua EZPay ngày 26/5/2017

Khuyến mãi Vinaphone nạp qua EZPay tặng 50% ngày 26/5/2017

By Huu Trung 26/05/2017
Vinaphone khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp qua EzPay duy nhất ngày 15/08

Vinaphone khuyến mãi 50% qua EzPay duy nhất ngày 15/08

By Huu Trung 13/08/2016

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088