Khuyến mãi Vinaphone tháng 11/2015 Khuyến mãi Vinaphone tháng 11/2015
X

Khuyến mãi Vinaphone tháng 11/2015

Vinaphone ưu đãi 200% nạp thẻ eZcom trả trước 24, 25/11

Vinaphone ưu đãi 200% nạp thẻ eZcom trả trước 24, 25/11

By Customer Care 24/11/2015
Vinaphone khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 20/11/2015 1

Vinaphone khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 20/11/2015

By Customer Care 19/11/2015
Vinaphone khuyến mãi 100% nạp thẻ ngày 18/11

Vinaphone khuyến mãi 100% nạp thẻ ngày 18/11

By Customer Care 17/11/2015
Vinaphone khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 11/11/2015

Vinaphone khuyến mãi 50% nạp thẻ ngày 11/11/2015

By Customer Care 10/11/2015

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088