Lịch khuyến mãi Vinaphone tháng 11/2017 Lịch khuyến mãi Vinaphone tháng 11/2017
X

Lịch khuyến mãi Vinaphone tháng 11/2017

Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 24/11

Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp duy nhất ngày vàng 24/11/2017

By Nguyen T Lien 23/11/2017
Khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 10/11/2017 mạng Vinaphone

Khuyến mãi Vinaphone tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 10/11/2017

By Nguyen T Lien 10/11/2017
Vinaphone khuyến mãi cộng 50% giá trị thẻ nạp ngày vàng 7/11/2017

Vinaphone khuyến mãi cộng 50% giá trị thẻ nạp ngày vàng 7/11/2017

By Nguyen T Lien 06/11/2017

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088