Lịch khuyến mãi Vinaphone tháng 6/2017 Lịch khuyến mãi Vinaphone tháng 6/2017
X

Lịch khuyến mãi Vinaphone tháng 6/2017

Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày vàng 26/6

Vinaphone khuyến mãi cộng thêm 50% thẻ nạp ngày vàng 26/6/2017

By Nguyen T Lien 26/06/2017
Vinaphone khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 21/6/2017

Vinaphone khuyến mãi tặng thêm 50% thẻ nạp ngày 21/6/2017

By Nguyen T Lien 20/06/2017

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088