Mobifone không gọi được 1/4/2016 Mobifone không gọi được 1/4/2016
X

Mobifone không gọi được 1/4/2016

MobiFone bị rớt mạng tại Hà Nội và khu vực miền Trung do nâng cấp hệ thống

MobiFone bị rớt mạng tại Hà Nội và KV miền Trung do nâng cấp hệ thống

By Huu Trung 01/04/2016
Đăng ký 3G Mobifone