Trải nghiệm 4G Trải nghiệm 4G
X

Trải nghiệm 4G

Đến đâu để đổi sim 4G Mobifone

Địa điểm hỗ trợ đổi sim 4G Mobifone

By Huu Trung 30/06/2016
Mobifone thử nghiệm thành công 4G với tốc độ tối ưu

Mobifone thử nghiệm thành công 4G với tốc độ tối ưu

By Huu Trung 30/05/2016
Thông tin các gói cước 4G Mobifone thử nghiệm

Thông tin các gói cước 4G Mobifone thử nghiệm

By Huu Trung 16/04/2016
Mobifone cho phép khách hàng trải nghiệm 4G từ ngày 15/4

Mobifone cho phép khách hàng trải nghiệm 4G từ ngày 30/4

By Huu Trung 15/04/2016
Đăng ký 3G Mobifone