Vina499 Vina499
X

Vina499

VinaPhone gia hạn chương trình khuyến mại "Mua Sim Vina - Tặng máy di động"

VinaPhone gia hạn khuyến mại “Mua Sim Vina – Tặng máy di động”

By Huu Trung 20/08/2016
Hòa mạng Vina299 và Vina 499 được tặng điện thoại và cả tiền

Hòa mạng sim Vina299, Vina 499 được tặng điện thoại và cả tiền

By Huu Trung 17/06/2016

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088