Vinaphone-S Vinaphone-S
X

Vinaphone-S

Cách đăng ký dịch vụ Vinaphone-s nghe gọi trên toàn cầu

Cách đăng ký dịch vụ Vinaphone-s nghe gọi trên toàn cầu

By Huu Trung 28/11/2016
VNPT khai trương dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S

VNPT khai trương dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S

By Huu Trung 06/08/2016

Gói cước 3G Vinaphone thông dụng

Gói M10Đăng ký 10.000₫ / 30 ngày
Gói M25Đăng ký 25.000₫ / 30 ngày
Gói M50Đăng ký 50.000₫ / 30 ngày
Gói M70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói M120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói MAXĐăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói MAX100Đăng ký 100.000₫ / 30 ngày
Gói MAX200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói MAX300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày
Gói BIG70Đăng ký 70.000₫ / 30 ngày
Gói BIG120Đăng ký 120.000₫ / 30 ngày
Gói BIG200Đăng ký 200.000₫ / 30 ngày
Gói BIG300Đăng ký 300.000₫ / 30 ngày

Số đẹp trả trước 088